Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC) logo

Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)

Eesti teaduse taristu teekaart „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik“ (NATARC) arendab teaduslike repositooriumite ja andmekogude majutuse ning raalindusega seotud teenuseid. Teenused on suunatud kogu maailma teadlastele, aga ka õpetajatele, õpilastele, looduskaitsjatele, riigiametnikele, organisatsioonidele.

kontakt nimi (name): Milja Janson

kontakt email (email): milja@abja.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.