Patendiamet logo

Patendiamet

kontakt nimi (name): Robin Lõo

kontakt email (email): robin.loo@just.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.