Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) logo

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

kontakt nimi (name): Tarmo Pihlik

kontakt email (email): Tarmo.Pihlik@pria.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.