Rahandusministeerium logo

Rahandusministeerium

kontakt nimi (name): Margus Lehesaar

kontakt email (email): Margus.Lehesaar@fin.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.