Rahvusarhiiv logo

Rahvusarhiiv

kontakt nimi (name): Koit Saarevet

kontakt email (email): koit.saarevet@ra.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.