Ravimiamet

kontakt nimi (name): Ravimiamet

kontakt email (email): info@ravimiamet.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.