Registrite ja Infosüsteemide Keskus logo

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

kontakt nimi (name): Jaanus Laane

kontakt email (email): jaanus.laane@just.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.