Riigikogu Kantselei logo

Riigikogu Kantselei

kontakt nimi (name): Riigikogu Kantselei

kontakt email (email): riigikogu@riigikogu.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.