Riigikontroll logo

Riigikontroll

Riigikontroll on Eesti maksumaksja huvides tegutsev sõltumatu asutus, kelle ülesandeks on uurida, kuidas riik on maksumaksja raha kulutanud.

kontakt nimi (name): Igor Aljošin

kontakt email (email): avaandmed@riigikontroll.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.