SA Innove logo

SA Innove

Innove on riiklik sihtasutus, mis tegeleb testide, eksamite ja tasemetööde toimimise koordineerimisega, arendab Eesti haridusmaastikku ning on partner hariduse vallas.

kontakt nimi (name): Merit Kangro

kontakt email (email): merit.kangro@innove.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.