SA Teaduskeskus AHHAA logo

SA Teaduskeskus AHHAA

‘SA Teaduskeskus AHHAA on Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu linna ja Tartu Ülikooli poolt asutatud sihtasutus, mis tegeleb teaduse populariseerimisega’

kontakt nimi (name): Pilvi Kolk

kontakt email (email): pilvi.kolk@ahhaa.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.