Saue Linnavalitsus logo

Saue Linnavalitsus

kontakt nimi (name): Merle Kerm

kontakt email (email): merle.kerm@saue.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.