Siseministeerium logo

Siseministeerium

kontakt nimi (name): Maarja-Eliisabet Mäe

kontakt email (email): maarja-eliisabet.mae@siseministeerium.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.