Sotsiaalkindlustusamet

kontakt nimi (name): Ivari Õunapuu

kontakt email (email): Ivari.Ounapuu@sotsiaalkindlustusamet.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.