Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

kontakt nimi (name):

kontakt email (email):

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.