Tartu Linnavalitsus logo

Tartu Linnavalitsus

kontakt nimi (name): Hüite Bergmann

kontakt email (email): Hyite.Bergmann@raad.tartu.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.