Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

kontakt nimi (name): Tehik

kontakt email (email): info@tehik.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.