Vabariigi Valimiskomisjon logo

Vabariigi Valimiskomisjon

Vabariigi Valimiskomisjon

kontakt nimi (name): Leino Mandre

kontakt email (email): leino.mandre@riigikogu.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.