Avaandmete lisamise ja uuendamise juhend

Tee omale konto https://github.com ja logi sisse. Jää sisselogituks, sest järgnevate tegevuste käigus suunatakse Sind automaatselt GitHub’i ja siis on hea kui oled juba sisselogitud.

Enne kui hakkad lisama infot oma organisatsiooni avaandmete kohta, veendu, et organisatsioon oleks avaandmete portaalis teabevaldajate nimekirjas olemas https://opendata.riik.ee/teabevaldajad/

Organisatsiooni lisamise juhend

Kui Sinu organisatsiooni ei ole avaandmete portaali teabevaldajate nimekirjas, pead selle lisama enne kui hakkad avaandmeid lisama. Selleks mine https://github.com/okestonia/jkan/tree/master/_organizations

Nagu näed, on organisatsioonid siin .md failidena kirjas. Pead tekitama samasuguse faili vajutades „Create new file”.

„Name your file” asemele kirjuta organisatsiooninimi.md (näiteks veeteedeamet.md)

Seejärel kopeeri „Edit new file” kasti järgnev tekst (koos kolme kriipsuga alguses ja lõpus)


title: siia tuleb Sinu organisatsiooni nimi

description: ‘Siia tuleb lühikirjeldus organisatsiooni kohta.’

maintainer_name: siia tuleb Sinu nimi

maintainer_email: siia tuleb Sinu e-mail

logo:

twitter: ‘’


Logo lisamist Sa ei saa ise teha. Kui tahad logo lisada, siis seda peab tegema portaali administraator tagantjärgi.

Kui oled väljad ära täitnud, vajuta lehe allääres „Propose new file”.

Seejärel vajuta lehe keskel „Create pull request” ja peale seda uuesti lehe allääres „Create pull request”.

Nüüd läheb organisatsiooni lisamine ülevaatamiseks portaali administraatorile. Umbes 24h jooksul ilmub organisatsioon teabevaldajate nimekirja https://opendata.riik.ee/teabevaldajad/ (läbi GitHub’i saad selle kohta teate e-maili peale).

Avaandmete lisamise juhend

Enne kui hakkad avaandmeid lisama, veendu, et vastavat andmekogu pole juba lisatud (näiteks mõne Su kolleegi poolt): https://opendata.riik.ee/andmehulgad/

Uue andmekogu lisamiseks ole kõigepealt https://github.com sisselogitud ning siis mine https://github.com/okestonia/jkan/tree/master/_datasets

Nagu näed, on andmekogud siin .md failidena kirjas. Pead tekitama samasuguse faili vajutades „Create new file”.

„Name your file” asemele kirjuta organisatsiooninimi-andmekogu.md (näiteks lennuameti-infosysteem.md)

Seejärel kopeeri „Edit new file” kasti järgnev tekst (koos kolme kriipsuga alguses ja lõpus)


schema: default

title: infosüsteemi nimi (näiteks Lennuohutuse järelevalve infosüsteem LOIS)

notes: infosüsteemi kirjeldus (kirjuta paari lausega, mida see infosüsteem teeb, mis infot on avaandmete näol oodata)

department: ‘’

category:

  - Siia tuleb teema (näiteks Transport, vaata teemasid https://opendata.riik.ee/andmehulgad vasakust tulbast)

resources:

  - name: Avaandmed

    url: ‘https://… ‘ (siia pane avaandmete faili asukoht)

    format: XML (avaandmete faili formaat, näiteks XML, JSON või mis iganes)

    interactive: ‘False’

  - name: Schema

    url: ‘https://…’ (siia pane avaandmete schema faili asukoht)

    format: XSD

    interactive: ‘False’

  - name: Avaandmete kirjeldus

    url: ‘https://…’ (siia pane avaandmeid kirjeldava faili asukoht)

    format: PDF (muuda seda nii nagu vaja, näiteks „docx”)

    interactive: ‘False’

license: ‘https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/legalcode’  (Creative Commons kasutatakse juhul kui Sa ei tea, et mingi muu litsents peaks olema)

update_freq: ‘http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/code#freq-D’ (viimane täht siin lõpus näitab kui tihti avaandmeid uuendatakse: D – iga päev, M – iga kuu, Q – kord kvartalis)

date_issued: 31/01/2019 (avaandmete portaali lisamise kuupäev)

date_modified: 31/01/2019 (avaandmete portaalis andmete uuendamise kuupäev)

organization: Sinu organisatsiooni nimi

maintainer_name: Sinu nimi

maintainer_email: Sinu e-mail

maintainer_phone: ‘’ (telefoninumbri saad kirjutada ülakomade vahele)


Kõik siin näidises sulgudes olevad tekstid palun korja ära (kaasaarvatud sulud).

Kui oled väljad ära täitnud, vajuta lehe allääres „Propose new file”.

Seejärel vajuta lehe keskel „Create pull request” ja peale seda uuesti lehe allääres „Create pull request”.

Nüüd läheb andmekogu lisamine ülevaatamiseks portaali administraatorile. Umbes 24h jooksul ilmub andmekogu nimekirja https://opendata.riik.ee/andmehulgad/ (läbi GitHub’i saad selle kohta teate e-maili peale).

Lisatud andmete parandamise juhend

Avaandmete portaalis andmekogu andmete parandamiseks ole kõigepealt https://github.com sisselogitud. Seejärel mine https://opendata.riik.ee/andmehulgad/ ja otsi oma andmekogu üles. Vajuta andmekogu nime peale. Avanenud lehel näed andmeid andmekogu kohta. Kui midagi vajab siin parandamist, vajuta lehe allääres nuppu „Muuda Githubis”.

Tee „Edit file” kastis vajalikud muudatused ning vajuta lehe allääres „Propose new file”.

Seejärel vajuta lehe keskel „Create pull request” ja peale seda uuesti lehe allääres „Create pull request”.

Nüüd läheb andmete muutmine ülevaatamiseks portaali administraatorile. Umbes 24h jooksul viiakse muudatused sisse (läbi GitHub’i saad selle kohta teate e-maili peale).

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.