Kontaktid

Avaandmete üles laadimise või registreerimisega seotud küsimuste korral palume pöörduda aadressile opendatasupport@mkm.ee.

Üles laaditud või registreeritud avaandmete kasutamisega seotud küsimuste korral palume pöörduda aadressile opendatahelp@mkm.ee või anna tagasisidet träkkeris.

Uusi andmehulki küsi träkkeris.

Maarja Leena Saar

Avaandmete kasutamise edendamine projekti juht

e-post: maarjaleena@okee.ee

Ott Velsberg

Eesti riigi Chief Data Officer

e-post: ott.velsberg@mkm.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.