Kontaktid

Avaandmete üles laadimise või registreerimisega seotud küsimuste korral palume pöörduda aadressile opendatasupport@mkm.ee.

Üles laaditud või registreeritud avaandmete kasutamisega seotud küsimuste korral palume pöörduda aadressile opendatahelp@mkm.ee või anna tagasisidet träkkeris.

Uusi andmehulki küsi träkkeris.