Metaandmed

Metaandmed (inglise keeles metadata) on teisi andmeid kirjeldavad andmed ehk lühidalt andmed andmete kohta.

Andmehulkade metaandmed on kättesaadavad SIIN.

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.