Politsei- ja Piirivalveamet (PPA)

Politsei- ja Piirivalveamet on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkonnaks on avaliku korra kaitsmise, piirivalve- ning kodakondsuse- ja migratsiooni valdkonna, merepääste, lennupääste, merereostuse avastamise ning likvideerimise korraldamine.

kontakt nimi (name): Priit Kleemann

kontakt email (email): priit.kleemann@politsei.ee