Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

kontakt nimi (name): Tarmo Pihlik

kontakt email (email): Tarmo.Pihlik@pria.ee