Statistikaamet logo

Statistikaamet

kontakt nimi (name): Alan Vask

kontakt email (email): alan.vask@stat.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.