Terviseamet

Juhtiv, koordineeriv ja nõustav asutus tervishoiu-, tervisekaitse- ja kemikaaliohutuse valdkonnas Tegevusvaldkondadeks on tervishoid, nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje, keskkonnatervis, kemikaaliohutus ja meditsiiniseadmete ohutus

kontakt nimi (name): Maie Otsmann

kontakt email (email): maie.otsmann@terviseamet.ee