AVAANDMETE ROHELINE RAAMAT

Avaandmete roheline raamat on Eesti avaandmete valdkonna poliitika esimene süstemaatiline käsitlus, mis tutvustab selle valdkonna põhimõtteid, koosvõime arhitektuuri, olulisemaid poliitikavalikuid ning tegevuskava. See on kohustuslik lugemismaterjal kõigile, kes soovivad teha lähemat tutvust avaandmete valdkonna ja kesksete mõistetega. Teabevaldajate jaoks sisaldab see konkreetseid vastuseid paljudele andmete avalikustamisega seotud praktilistele küsimustele.

Raamatu koostas Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond (RISO) koostöös Andmekaitse Inspektsiooni ja Riigikantselei strateegiabürooga. Rohelise raamatu esimene versioon avati 2013. aasta novembris konsultatsioonideks portaalis osale.ee. Lisaks korraldati neli teemakohast arutelu ning ühtlasi paluti muudatusettepanekuid kõikidelt ministeeriumidelt, põhiseaduslikelt institutsioonidelt, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidult, Eesti Linnade Liidult ja Kohalike Omavalitsuste Liidult ning e-posti teel ka enam kui 50 eksperdilt.

Eesti avaandmete rohelist raamatut saab alla laadida SIIT.

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.