AVAANDMETE ROHELINE RAAMAT

Avaandmete roheline raamat on avaandmete valdkonna poliitika esimene süstemaatiline käsitlus, mis avab selle valdkonna põhimõtted, koosvõime arhitektuuri, olulisemad poliitikavalikud ning tegevuskava. See on soovitatav lugemismaterjal kõigile, kes soovivad avaandmete valdkonna ja selle mõistetega lähemat tutvust teha. Teabevaldajatele sisaldab see konkreetseid vastuseid paljudele andmete avalikistamisega seotud küsimustele.

Raamatu koostas Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond (RISO) koostöös Andmekaitse Inspektsiooni ja Riigikantselei strateegiabürooga. Rohelise raamatu esimene versioon1 avati konsultatsioonideks novembris 2013 portaalis osale.ee, korraldati neli teemakohast arutelu, muudatusettepanekuid küsiti kõikidelt ministeeriumitelt, põhiseaduslikelt institutsioonidelt, ITLlt, Eesti Linnade Liidult ja Kohalike Omavalitsuste Liidult, lisaks e-posti teel enam kui 50 eksperdilt.

Avaandmete rohelist raamatut on võimalik alla laadida siit.