Sündmused ja infomaterjalid

Sellelt lehelt leiate infomaterjale ja kokkuvõtteid avaandmeid puudutavatelt üritustelt.

Avaandmete foorumid

Foorum 18.04.2019

Avaandmete 2019. aasta foorum keskendus küsimusele, kuidas seostuvad omavahel avaandmed ja isikuandmete kaitse. Foorumi teises pooles toimusid töötoad, mille teemad ulatusid terviklikust andmehaldusest ja andmete avaldamise juriidikast avaandmete kasutamiseni strateegilises planeerimises ja teaduses.

Kokkuvõtted töötubadest:

Foorum 27.09.2018

Esimene avaandmete foorum tõi avaliku sektori, erasektori jt sidusrühmade esindajad arutlema küsimuse üle, kellele ja milleks on vaja avaandmeid ning kuidas avaandmete pakkumisele ja kasutamisele Eestis hoog sisse lükata.

Praktilised töötoad

Avaandmete tehniline töötuba 01.03.2019

Avaandmete avaliku sektori töörühma materjalid

Töörühm 03.06.2019

Töörühm 12.02.2019

Töörühm 10.10.2018

Töörühm 07.05.2018

Töörühm 22.03.2018

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.